انتقال وجه به روش کیوآرکد (بارکد دوبعدی) چگونه است؟

26 دی 1401

در قسمت پایینی کیف پول واید، امکان انتقال وجه به روش کیوآرکد (بارکد) آورده شده است. برای پرداخت پول به روش کیوآرکد ابتدا بارکد واید شخصی که قصد پرداخت به او را دارید به نمایش بگذارید. به منظور نمایش بارکد آیکن “بارکد من” را در گوشی شخص مورد نظر لمس کنید. 

سپس برای اسکن کیوآرکد نمایش داده شده، در گوشی خود، آیکن “اسکن” را لمس کنید.

با روشن شدن دوربین در صفحه اسکن، بارکد را اسکن کنید.

پس از اسکن، در پنجره باز شده مبلغ مورد نظر برای پرداخت را وارد کنید. سپس گزینه “تایید مبلغ” را لمس کنید.

در این صفحه می توانید انتخاب کنید که پرداخت را از طریق کیف پول واید یا درگاه بانکی انجام دهید.

پس از پرداخت رسید تراکنش و جزئیات آن به رویت شما خواهد رسید.

دانلود اپليکيشن وايد