یک خرید لذت بخش
به سبک پرداخت آیندگان

گوشی يا تبلت کاربر
گوشی يا تبلت فروشنده

به کمک تکنولوژی وايد

پرداخت موبایلی بدون تماس تا فاصله 50 متری

به سرعت نور پرداخت کنید!

با ورود به واید به عنوان خریدار، فروشنده‌ای که درگاه دریافت پول آن باز است را تا شعاع 50 متری مشاهده کنید و با لمس تصویر فروشنده و ورود مبلغ، آنی پرداخت خود را کامل کنید.

پرداخت سريع با وايد
۱ متر
بیشتر

به ازای هر تراکنش وايد امتیاز دریافت کنید
و بدون قرعه کشی جایزه بگیرید

يک داشبورد ساده اما حرفه‌ای

هر آنچه که از يک گزارش مالی میخواهيد

عنوان
عنوان
عنوان

دانلود اپليکيشن وايد