خداوند یک بار در طول عمر به ما فرصت می‌دهد
درست انتخاب کنيم

دانشپذير هستيد

در وايد، نظر و ایده شما به اندازه سایر همکاران ما مهم است. اگر مشتاق ایجاد تفاوت هستید، دقیقاً در وايد جای مناسبی برای شماست. بعد از دوره کارآموزی می‌توانيد از سوی ما استخدام شوید، تجربه عملی کار با برخی از کارآفرین‌ترین افراد در کشور را خواهید داشت. به ما ملحق شويد تا با هم یاد بگیریم.

حرفه‌ای هستید

ما شدیداً به افراد و جادویی که توسط ذهن‌های بزرگ، گرد هم اتفاق می‌افتد باور داریم. در اینجا، «ایده‌های کوچک» وجود ندارد، زیرا می‌دانیم که چگونه هر نوآوری، قدرت ایجاد تفاوت دارد. اشتیاق، صداقت، همکاری و سرعت، این‌ها ویژگی‌هایی هستند که ما در وايد سرلوحه کار خود قرار داده‌ايم. ما در سراسر ميهن عزیزمان ايران، به دنبال شما هستیم.

ارزش‌های ما برای همکاری

جابجایی مرزها

ما عاشق نوآوری هستیم و سعی بر این داریم تا برای انجام کارها راه‌های جدیدی پيدا کنیم. ساده‌سازی هر کاری که انجام می‌دهيم جزئی از اصول ما است.

روحيه کارآفرینی

اهداف را تعيين و برای رسیدن به آن‌ها برنامه ریزی دقیق کنيد. شجاع باشید، موانع را از سر راه بردارید و اجازه دهيد کنجکاوی شما را راهنمایی کند.

کارهای بزرگ

ما در واید متعهد به انجام کارهای بزرگ و راه حل‌های کم عیب و سریع هستیم. به عنوان یک تیم باید کنار هم باشیم تا بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

بخشی از داستان بزرگی باشید که در اکوسیستم پرداخت بر بستر تلفن همراه اجرا شده است

ما قصد داریم يک ميليون فروشنده را وارد جریان اصلی شيوه پرداخت وايد کنیم و همه همکاران ما برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند. موفقیت‌های ما ریشه در انرژی جمعی و تمرکز تزلزل‌ ناپذیر ما روی مشتری دارد و همیشه همین‌ طور خواهد بود. در طول دهه گذشته، ما فناوری‌های مالی را بررسی کرده‌ایم و از ابتدا سعی بر اين داشتيم در پرداخت‌های موبایلی مبتنی بر موبايل پیشگام و پیشرو باشيم. اما اکوسیستم ما فقط به پرداخت محدود نمی‌شود.

مزايای همکاری با ما

حقوق رقابتی بر اساس شايستگی
ارتباط دوستانه
بیمه تکمیلی
ساعت کاری شناور
صفحه اصلی استخدام

دانلود اپليکيشن وايد